ஹோலி வரலாறு

 • 1970.9.28: நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது
  நிறுவனத்தின் முன்னோடி "யுஹாங் மூங்கில் பொருட்கள் மற்றும் மழைக் கருவிகள் தொழிற்சாலை".
 • 1990-1999: புதுமை, விரைவான வளர்ச்சி
  7 ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் கட்டப்பட்டது, 200 க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முறை பணியாளர்கள் இருந்தனர்
  மாகாண அளவிலான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையமாக முதன்முதலாக மாறியது
  நீண்ட ஆயுள் ஆற்றல் மீட்டர் தொழில்நுட்பம் முன்னணியில் இருந்தது, சீனாவில் சுமார் 1/3 சந்தைப் பங்குகளை ஆக்கிரமித்துள்ளது
 • 2000-2008: தொழில்நுட்ப மாற்றம்
  ஆற்றல் மீட்டர் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து முழு தீர்வு திட்ட சப்ளையராக மாற்றப்பட்டது
 • 2009-2015: ஸ்மார்ட் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி
  ஒருங்கிணைந்த மின்சார மீட்டர், தண்ணீர் மீட்டர், எரிவாயு மீட்டர், வெப்ப மீட்டர்கள் போன்றவை மேம்பட்ட ஆற்றல் மேலாண்மை அமைப்பை உருவாக்கியது.
  சர்வதேச ஸ்மார்ட் மீட்டர் தானாகவே ஆய்வு செய்யும் அமைப்பைக் கொண்டிருந்தது
 • 2015
  "ஹோலி மீட்டரிங் லிமிடெட்.""ஹோலி டெக்னாலஜி லிமிடெட்" என மறுபெயரிடப்பட்டது.
 • 2016-இப்போது: ஆற்றல் மற்றும் IoT, உத்தி மாற்றம்
  3 பெரிய மாற்றங்களைத் தொடங்கவும் (IPD, IT, Intelligent Manufacture)
  ஆற்றல் மற்றும் IoT தொழில்துறை சுற்றுச்சூழல் உத்திக்கு ஒட்டுமொத்த மாற்றம்.