மலேசியா

மலேசியா திட்டம்:

மலேசியா ஸ்மார்ட் மீட்டர் நேஷனல் ரோல் 2017 முதல் தொடங்குகிறது, 8.5 மில்லியன் மீட்டருக்கு மேல் டெனாகா நேஷனல் பெர்ஹாட் மாற்றப்படும்.ஹோலி TNB க்கு மொத்தம் 850K ஸ்மார்ட் மீட்டர்களை வழங்கியுள்ளது.இந்த மீட்டர்கள் RF(800K)/செல்லுலார்(45K) தொழில்நுட்பம் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு AMI அமைப்புடன் தொடர்பைப் பயன்படுத்துகின்றன.

வாடிக்கையாளர் புகைப்படங்கள்: