விநியோக பெட்டி

  • Intelligent Integrated Distribution Box

    நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைந்த விநியோக பெட்டி

    தயாரிப்பு பயன்பாடு ஜேபி தொடர் ஒருங்கிணைந்த அறிவார்ந்த விநியோக பெட்டி என்பது மின்சாரம் விநியோகம், கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு, அளவீடு, எதிர்வினை இழப்பீடு போன்ற பல செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு புதிய வகை வெளிப்புற ஒருங்கிணைந்த விநியோக சாதனமாகும். இது குறுகிய சுற்று, அதிக சுமை, அதிக மின்னழுத்தம், கசிவு பாதுகாப்பு போன்ற செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது , முதலியன இது சிறிய கட்டமைப்பு, சிறிய அளவு, அழகான தோற்றம், பொருளாதார மற்றும் நடைமுறை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வெளிப்புற துருவ மின்மாற்றியின் குறைந்த மின்னழுத்த பக்கத்தின் விநியோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தி ...