எரிவாயு மற்றும் நீர் மீட்டர்

 • GS- Diaphragm Gas Meter

  ஜி.எஸ்- டயாபிராம் எரிவாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. முன்னேற்றங்கள்> நீண்ட ஆயுள்> 10 ஆண்டுகள். > எதிர்ப்புச் சான்று. > ஏழு-படி கசிவு சோதனை. > காந்த அல்லது இயந்திர டிரிவி ...
 • GA Aluminum Case Diaphragm Gas Meter

  GA அலுமினிய வழக்கு உதரவிதானம் வாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ முதல் + 60 ℃ வரை) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> ADC12 அலுமினிய சந்து டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. முன்னேற்றங்கள்> நீண்ட ஆயுள்> 10 ஆண்டுகள். > எதிர்ப்புச் சான்று. > AMR / AMI பொருந்தக்கூடிய தன்மை. > ஏழு-படி கசிவு சோதனை. > ...
 • GA Compact Aluminum Case Gas Meter

  ஜிஏ காம்பாக்ட் அலுமினியம் வழக்கு எரிவாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ முதல் + 60 ℃ வரை) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர ADC12 அலுமினிய சந்து பயன்படுத்தி டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. முன்னேற்றங்கள்> நீண்ட ஆயுள்> 10 ஆண்டுகள். > எதிர்ப்புச் சான்று. > விலை போட்டி. > அழுத்தம் சோதனை ...
 • GS Compact Steel Case Gas Meter

  ஜி.எஸ் காம்பாக்ட் ஸ்டீல் கேஸ் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359 (2017), OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. முன்னேற்றங்கள்> நீண்ட ஆயுள்> 10 ஆண்டுகள். > எதிர்ப்புச் சான்று. > விலை போட்டி. > AMR / AMI பொருந்தக்கூடிய தன்மை. > Pres ...
 • PG-MBUS Remote Gas Meter

  PG-MBUS தொலை எரிவாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. மேம்பாடுகள்> எதிர்ப்புத் தடுப்பு ஆதாரம். > அலாரம் செயல்பாடு. > காந்த எதிர்ப்பு குறுக்கீடு செயல்பாடு. > தானியங்கி தரவு வாசிப்பு. & கிராம் ...
 • WG-L LoRaWAN Wireless Smart Gas Meter

  WG-L LoRaWAN வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. மேம்பாடுகள்> எதிர்ப்புத் தடுப்பு ஆதாரம். > அலாரம் செயல்பாடு. > காந்த எதிர்ப்பு குறுக்கீடு செயல்பாடு. > தானியங்கி தரவு அறிக்கை (...
 • WG-N NB-IoT Wireless Smart Gas Meter

  WG-N NB-IoT வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. மேம்பாடுகள்> எதிர்ப்புத் தடுப்பு ஆதாரம். > அலாரம் செயல்பாடு. > காந்த எதிர்ப்பு குறுக்கீடு செயல்பாடு. > தானியங்கி தரவு அறிக்கை (...
 • ZGS-NFC Card Steel Case Diaphragm Gas Meter

  ZGS-NFC அட்டை எஃகு வழக்கு உதரவிதானம் வாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ to + 60 ℃) மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> உயர்தர எஃகு டை-காஸ்டிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகள். > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. மேம்பாடுகள்> ரீசார்ஜ் வரம்பு. (விரும்பினால்)> துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்த மீட்டரில் தனி ரியல் டைம் கடிகாரம் (ஆர்.டி.சி) சிப்பை ஏற்றுக்கொள்வது ...
 • G(S) Commercial Diaphragm Gas Meter

  ஜி (எஸ்) வணிக உதரவிதானம் வாயு மீட்டர்

  தரநிலை> சர்வதேச தர EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014 / 32 / EU உடன் இணங்கவும். > ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ முதல் + 60 ℃ AT மூலப்பொருட்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> டை-காஸ்டிங் உயர் தரமான (கால்வனைஸ்) எஃகு மூலம் செய்யப்பட்ட உடல் வழக்கு. > நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம். > மேம்பட்ட பி.எஃப் செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை. மேம்பாடுகள்> 360 டிகிரி சுழலும் வால்வு வடிவமைப்பு> தனிப்பயனாக்கப்பட்ட இணைப்பு நூல்> சீல் இல்லாமல் ப்ரீ இல்லாமல் அகற்ற முடியாது ...
 • ZG(S)IC Card Commercial Diaphragm Gas Meter

  ZG (S) IC அட்டை வணிக உதரவிதானம் எரிவாயு மீட்டர்

  விவரக்குறிப்பு> ஒருங்கிணைந்த மெக்கானிக்கல் வாட்ச் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட மின்னணு அளவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சர்க்யூட் டெக்னிகல், தானியங்கி மேலாண்மை செயல்பாடு> திறன் குவிப்பு செயல்பாடு> கட்டுப்பாட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல்> நிலைமை உடனடி மற்றும் குவிப்பு, மீதமுள்ள அளவு மற்றும் பிற செயல்பாடுகளின் காட்சி அளவுருக்கள்> தரவு சக்தி தோல்வி பாதுகாப்பு செயல்பாடு> மின்னழுத்தம் கண்டறிதல் மற்றும் குறைந்த பேட்டரி அலாரம் செயல்பாடு> குறைந்த சக்தி மற்றும் சக்தி செயலிழப்பின் கீழ் தானியங்கி வால்வு-மூடும் செயல்பாடு> இன்சு ...