எரிவாயு மற்றும் நீர் மீட்டர்

 • GS- Diaphragm Gas Meter

  ஜிஎஸ்- டயாபிராம் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலை EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > நீண்ட ஆயுள் > 10 ஆண்டுகள்.> தில்லுமுல்லு ஆதாரம்.> ஏழு-படி கசிவு சோதனை.> காந்த அல்லது இயந்திர ட்ரிவிடி...
 • GA Aluminum Case Diaphragm Gas Meter

  GA அலுமினியம் கேஸ் டயாபிராம் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலையான EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > நீண்ட ஆயுள் > 10 ஆண்டுகள்.> தில்லுமுல்லு ஆதாரம்.> AMR/AMI இணக்கத்தன்மை.> ஏழு-படி கசிவு சோதனை.>...
 • GA Compact Aluminum Case Gas Meter

  GA காம்பாக்ட் அலுமினிய கேஸ் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலை EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது (Ta = -20℃ முதல் +60℃ வரை) பொருட்கள் > உயர்தர ADC12 அலுமினிய சந்து மூலம் டை-காஸ்டிங் மூலம் செய்யப்பட்ட வீடு.> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > நீண்ட ஆயுள் > 10 ஆண்டுகள்.> தில்லுமுல்லு ஆதாரம்.> விலை போட்டி.> அழுத்தம் சோதனை ...
 • GS Compact Steel Case Gas Meter

  GS காம்பாக்ட் ஸ்டீல் கேஸ் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரமான EN1359(2017),OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > நீண்ட ஆயுள் > 10 ஆண்டுகள்.> ஆண்டி டம்பர் ஆதாரம்.> விலை போட்டி.> AMR/AMI இணக்கத்தன்மை.> பிரஸ்...
 • PG-MBUS Remote Gas Meter

  PG-MBUS ரிமோட் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலை EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > ஆண்டி-டேம்பர் ஆதாரம்.> அலாரம் செயல்பாடு.> எதிர்ப்பு காந்த குறுக்கீடு செயல்பாடு.> தானியங்கி தரவு வாசிப்பு.&g...
 • WG-L LoRaWAN Wireless Smart Gas Meter

  WG-L LoRaWAN வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலையான EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > ஆண்டி-டேம்பர் ஆதாரம்.> அலாரம் செயல்பாடு.> எதிர்ப்பு காந்த குறுக்கீடு செயல்பாடு.> தானியங்கி தரவு அறிக்கை (...
 • WG-N NB-IoT Wireless Smart Gas Meter

  WG-N NB-IoT வயர்லெஸ் ஸ்மார்ட் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலையான EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது (Ta = -20℃ to +60℃) பொருட்கள் > உயர்தர எஃகு மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட வீடு.> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > ஆண்டி-டேம்பர் ஆதாரம்.> அலாரம் செயல்பாடு.> எதிர்ப்பு காந்த குறுக்கீடு செயல்பாடு.> தானியங்கி தரவு அறிக்கை (...
 • ZGS-NFC Card Steel Case Diaphragm Gas Meter

  ZGS-NFC கார்டு ஸ்டீல் கேஸ் டயாபிராம் கேஸ் மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலை EN1359,OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20℃ to +60℃) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது> நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் செயற்கை ரப்பரால் செய்யப்பட்ட உதரவிதானம்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > ரீசார்ஜ் வரம்பு.(விரும்பினால்) > துல்லியத்தை உறுதிசெய்ய, மீட்டரில் தனித்தனி நிகழ் நேர கடிகாரம் (ஆர்டிசி) சிப்பை ஏற்று...
 • G(S) Commercial Diaphragm Gas Meter

  ஜி(எஸ்) வணிக உதரவிதான வாயு மீட்டர்

  தரநிலை > சர்வதேச தரநிலையான EN1359, OIML R137 மற்றும் MID2014/32/EU ஆகியவற்றுடன் இணங்கவும்.> ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb(Ta = -20℃ முதல் +60℃) பொருட்கள் >உடல் கேஸ் டை-காஸ்டிங் உயர்தர (கால்வனேற்றப்பட்ட) எஃகு மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.>உதரவிதானம் செயற்கை ரப்பரால் ஆனது நீண்ட ஆயுள் மற்றும் வெப்பநிலையை எதிர்க்கும்.> மேம்பட்ட PF செயற்கை பிசினால் செய்யப்பட்ட வால்வு மற்றும் வால்வு இருக்கை.நன்மைகள் > 360 டிகிரி சுழலும் வால்வு வடிவமைப்பு > தனிப்பயனாக்கப்பட்ட இணைப்பு நூல் > சீலிங் ப்ரீ இல்லாமல் அகற்ற முடியாது...
 • ZG(S)IC Card Commercial Diaphragm Gas Meter

  ZG(S)IC அட்டை வணிக உதரவிதானம் எரிவாயு மீட்டர்

  விவரக்குறிப்பு > ஒருங்கிணைந்த இயந்திர கடிகாரம் மற்றும் உயர் செயல்திறன் மின்னணு அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சுற்று தொழில்நுட்பம், தானியங்கி மேலாண்மை செயல்பாடு > திறன் குவிப்பு செயல்பாடு > ப்ரீபேட் மற்றும் கட்டுப்பாடு பயன்படுத்துதல் > நிலை வரியில் மற்றும் குவிப்பு, மீதமுள்ள அளவு மற்றும் பிற செயல்பாடுகள் அளவுருக்கள் > தரவு சக்தி செயலிழப்பு பாதுகாப்பு செயல்பாடு > மின்னழுத்தம் கண்டறிதல் மற்றும் குறைந்த பேட்டரி அலாரம் செயல்பாடு > குறைந்த சக்தி மற்றும் மின் செயலிழப்பின் கீழ் தானியங்கி வால்வு மூடும் செயல்பாடு > Insu...