ஜீரோ சீக்வென்ஸ் டிரான்ஸ்பார்மர்

  • Zero Sequence Transformer

    ஜீரோ சீக்வென்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்

    கண்ணோட்டம் இந்த மின்மாற்றியின் தொடர் தெர்மோசெட்டிங் பிசின் பொருளால் ஆனது, இது நல்ல மின் பண்புகள், இயந்திர பண்புகள் மற்றும் சுடர் தடுப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.மின் அமைப்பு பூஜ்ஜிய வரிசை கிரவுண்டிங் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் போது இது ரிலே பாதுகாப்பு சாதனங்கள் அல்லது சமிக்ஞைகளுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது சாதனக் கூறுகளை இயக்கவும், பாதுகாப்பு அல்லது கண்காணிப்பை உணரவும் உதவுகிறது.